Udvidet helbredstillæg / Ældrechecken

Udvidet helbredstillæg

Formuegrænsen 2023: 95.800 kr.​
Grænsen gælder både for enlige og for gifte eller samlevende tilsammen.

Helbredstillæg kan ydes til pensionister, der bor i Danmark.
Man kan få helbredstillæg, hvis

  • man har en personlig tillægsprocent over 0 (se Den personlige tillægsprocent)
  • og den likvide formue er under 95.800 kr. (2023).

Helbredstillæg skal søges i bopælskommunen.
Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om den personlige tillægsprocent. Herefter træffer kommunen afgørelse om berettigelse til helbredstillæg.

Fra 01.12.2015 er det blevet obligatorisk at søge digitalt om helbredstillæg på www.borger.dk. Jeg hjælper Dem naturligvis gerne med ansøgningen.

Helbredstillægget er en løbende ydelse, der fornys automatisk hvert år, hvis man stadig er berettiget.

Pensionister, der får pension fra Danmark, men ikke har bopæl i Danmark, har under ophold i Danmark ret til helbredstillæg, hvis behovet for ydelsen opstår under opholdet. Her søges helbredstillægget på borger.dk eller i Udbetaling Danmark.

Ældrechecken
Hvis De som folkepensionist er berettiget til Ældrechecken, er De også berettiget til at få 85% i tilskud til Deres tandprotese.

Der er de samme regler for udbetaling af Ældrechecken som tilskuddet til tandproteser. For at De er berettiget til Ældrechecken, må De kun have Deres folkepension + ATP at leve af og ikke have mere end 95.800 kr. (2023) stående i pengeinstitut eller i værdipapirer. Så husk, Ældrechecken og 85% i tilskud til tandproteser hænger sammen. Er De i tvivl, ringer De naturligvis for nærmere information.

Er De kontanthjælpsmodtager?
Som kontanthjælpsmodtager er De berettiget til mellem 65% og 100% tilskud til din behandling. Kontakt klinikken for nærmere information.

Klinikkerne har prisaftale/overenskomst med Norddjurs kommune.

Børst protesen grundigt mindst 2 gange dagligt.